Design Thinking Poznań

PRACOWNIK 2.0

Nowoczesne firmy uczą nowoczesnych kompetencji

PRACOWNIK 2.0

kurs Design Thinking
dla poznańskich studentów
chętnych do pracy w innowacyjnych firmach

studenci

lokalne firmy
lokalni studenci
nowoczesne kompetencje
praca nad wyzwaniami innowacyjnych firm

Metodologia

Praktyczny kurs myślenia projektowego
z naciskiem na poznanie:

 • technik kreatywnych
 • umiejętności pracy w zespole
 • zaangażowania

„Pracownik 2.0” to program przygotowany z myślą o przyszłych pracodawcach. Podczas aktywnych warsztatów studenci nabywają kompetencji najbardziej pożądanych przez współczesnych pracodawców: kreatywność, praca zespołowa, zaangażowanie, gotowość do rozwiązywania problemów.

Metoda Design Thinking została opracowana przez Uniwesytet Stanforda we współpracy z Hasso Platner Institute w Poczdamie. Jest dziś podstawą innowacyjnych kursów na prestiżowych uczelniach na całym świecie.

Program kursu opracowany został przez Design Thinking Poznań pod kierownictwem Iwony Gasińskiej-Mulczyńskiej. Powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie w pracy metodą Design Thinking z biznesem jak i studentami. Metody pracy warsztatowej sprawdziły się przy projektach komercyjnych, warsztatach oraz kursach.

„Było to niezapomniane doświadczenie i z pewnością zapamiętam je na dłużej niż materiał z ostatniego egzaminu, do którego uczyłem się całe wakacje..."

Marcin - uczestnik kursu Design Thinking w 2013 r.

„Nowatorska metoda pracy jaką były warsztaty, pozwoliła nam spojrzeć na naszą markę oczami klienta i wypracować procesy obsługi, które odpowiadają ich potrzebom."

Hanna Sobota - właścicielka kliniki desntystycznej

„Interdyscyplinarność zespołów, to że każdy wniósł nowe spojrzenie, uświadomiło mi jak ważna jest tego rodzaju współpracaw firmie oraz z klientem”

Janusz - uczestnik warsztatów Design Thinking

Harmonogram

Plan kursu zakłada zarówno zajęcia praktyczne
jak i wizyty w firmach sponsorów.
Końcowa prezentacja projektów będzie okazją do małej
rywalizacji między grupami oraz dobrym momentem na zaproszenie mediów.

Kurs odbywa się 1 raz w tygodniu. Zajęcia trwają 3 godziny zegarowe. Kurs podzielony jest na następujące etapy:

Wstęp Prezentacja założeń kursu. Prezentacje firm-sponsorów. „Crush course” czyli metoda w pigułce zaprezentowana na jednym ćwiczeniu.

Metoda Podczas dwóch zajęć studenci będą poznawać podstawowe narzędzia stosowane w metodzie Design Thinking. Wszystkie z nich będą wykorzystywać w ćwiczeniach w grupach.

Wizyty Każda z firm ma możliwość zaproszenia całej grupy na wycieczkę po swojej siedzibie oraz opowiedzenia o prowadzonych działaniach.

Wyzwanie Studenci będą mieli trzy tygodnie na pracę nad wyzwaniami związanymi z branżami sponsorów wykorzystując poznane narzędzie oraz wsparcie dwóch praktyków prowadzących.

Prezentacje Każdy z wypracowanych pomysłów/ rozwiązań będzie zaprezentowany wszystkim innym uczestnikom kursu oraz zaproszonym gościom. Zostanie również skomentowany przez niezależne jury.

GRUPY

Interdyscyplinarność jest jednym z podstawowych założeń
metody Design Thinking. Przy okazji pracy z osobami o różnych doświadczeniach mamy okazję nauczyć się szacunku
i empatii. To buduje wyższą jakość komunikacji społecznej.

GRUPA X

GRUPA X

GRUPA Y

GRUPA Y

GRUPA Z

GRUPA Z
 1. 1Wydział 1
 2. 2Wydział 2
 3. 3Wydział 3
 4. 4Wydział 4
 1. XFirma X
 2. YFirma Y
 3. ZFirma Z
 1. Prowadzący z Design Thinking Poznań

SPONSORZY

„Pracownik 2.0” umożliwia firmom zaprezentowanie się
i zaproszenie do współpracy najbardziej aktywnych studentów.
Dla studentów lokalnych uczelni to jedyna okazja poznania zarówno innowacyjnych firm jak i nowych metod pracy.

Partnerzy edycji jesień 2014:

ikea

ORGANIZATORDesign Thinking Poznań

Design Thinking Poznań rozwija nowe produkty, usługi i strategie marketingowe w firmach. Działamy wykorzystując metodę Design Thinking oraz własne know-how zbudowane podczas 20 letniego doświadczenia biznesowego.

Doświadczenie - biznes:

Think Blue Jam - pomysł i organizacja intensywnych warsztatów dla firmy Volkswagen pod tytułem „Jak przez zabawę zaangażo- wać ludzi do działań prospołecznych:? Wynikiem była realizacja urządzeń o nazwie „Rekuperator”.

„Nowy Ład” - program budowania wyróżniającej strategii komunikacji dla przedsiębiorstw. W pełni oparty na pracy warsztatowej metodą Design Thinking. Skutecznie wdrożony w wielku firmach z róźnych branż

 • Alsanit - ścianki działowe do pomieszczeń sanitarnych
 • Limaro - piekarnia
 • Noel - zbiorniki buforowe do nowoczesnych kotłowni
 • Sobota House of Dentistry - klinika dentystyczna
 • Sand Hotel
 • ProVita - hotel i centrum zdrowego życia
 • Biadki - produkcja parkietów

Doświadczenie - edukacja:

„D.challenge” - autor programu oraz prowadzenie pierwszego międzyuczelnianego kursu DT. Pierwsza edycja zakończona w grudniu 2013 z bardzo pozytywnymi opiniami studentów oraz partnerów.

Design Thinking Starter - autor metody i materiałów dla 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wojekwództwie opolskim.

Powered by:

dobocom

Agencja dobocom zapewnia pełną profesjonalną obsługę medialną. To dzięki nim wieści o tym co dzieje się podczas kursu będą dostępne dla mediow.

KONTAKT

Pracownik 2.0 to przede wszystkim ludzie,
którzy dbają o organizację i maksymalną efektywność..

Katarzyna Talaga-Korcz
Kierownik programu
kasia@dt-poznan.pl
tel. 512 363 622

Prowadzący:

Katarzyna Talaga-Korcz

Agata Wiencis
Opiekun Partnerów
Kontakt z mediami
agata.wiencis@dobocom.pl
tel. 883 803 540

Katarzyna Gliszczyńskafacebook Odwiedź nas na FB

Sara Kapela
Opiekun studentów
sara@dt-poznan.pl
tel. 502 536 607